رنگ عاطفه

غزل  ،  غزل  غزل  از نامت بدون قافيه می سازم

و  رنگ  عاطفه   می گيرد   خيال  خاطره   پردازم 

 رديف  ناب  غزل  هايم   نيامدی    و    نمی دانم

در اين سکوت نفس فرسا ، چگونه گل کند آوازم ؟!

کنار شمع و غزل هر شب ، به انتظار تو می ميرم

اگر چه سمت تو را ديدن ، سپيده پنجره می سازم 

شبيه  چلچله ای  تنها  ،  دلم  گرفته  از  اين  دنيا

بيا   که   فرصت   درمانی   ،   برای  قامت  پروازم

هميشه   مردم  بی باور   به   رنگ  آينه  می نازند

تويی  که  باور  فردايی  و  من  به  نام تو  می نازم 

                          ***

                  ۱۳۷۹    

/ 0 نظر / 5 بازدید