ميهمان کاظمين

آجرک الله يا بقيه الله

***

شهر در عمق سکوت، لحظات اندوهباری را پشت سر می گذارد! گويی به

دنبال تکرار خاطره ای است که تلخی آن را پيشتر تجربه کرده است!

***  

برای خواندن ادامه متن لطفا به نشانی ذيل مراجعه فرمايید:

http://saapoem.parsiblog.com 

التماس دعا  !

***

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید