تسليت

اعظم الله اجورکم  

يا بقيه الله الاعظم  يا ابا صالح المهدی  !

***

ای خورشيد  نا پيدای حقيقت

دلت  در بسیط  زمان  غمين مباد !

گو اينکه امشب با غريبانه های سامرا همراهی !

مولا جان !

شهادت جد بزرگوارتان حضرت امام هادی(ع ) را به محضر مبارکتان

تسليت عرض می کنم !

غلام حقير تان را به عظمت نام امشب 

ببخشاييد !   دل است و  گاهی غبار گناه !

*****

مرا روزی مباد آن دم که بی ياد تو بنشينم  !

********

/ 1 نظر / 2 بازدید
زندگي زيبا

سلام. من هم اين روز که مصادف با شهادت امام هادی(ع) است به تمام مسلمانان شيعه جهان تسليت می گويم. به اميد ديدار.