صدای صبح

(( صدای صبح بلند است ))

گفته اند که می آيی و پيش روی نگاهم ، سپيده خواهد  شد پر از   شور تماشايی!

صدای صبح بلنداست ،

گفته اند با تموجی از نور ، آسمان  درسينه می آيی .

چقدر بنالم که خسته است نگاه  آرزو مندم؟!

چقدر مويه کنم که غم دارم غمی به وسعت تنهايي؟!

هنوز از پی باران ها نگاه ساحلی ام ابری ست / هنوز در پی درمان ها ، مريض عشق تو هستم، من !

غزل غزل ، از نامت ، بدون قافيه می سازم

ورنگ عاطفه  می گيرد ، خيال خاطره پردازم

رديف ناب غزل هايم ، نيامدی ونمی دانم

دراين سکوت نفس فرسا چگونه گل کند آوازم!

هميشه مردم بی باور ، به رنگ آينه می نازند

تويی که باور فردايی ،  ومن به نام تو ، می نازم ...

     ***        ***        ***

/ 1 نظر / 5 بازدید
laya

عالی بود...................